قم افغانستان !
12 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

قم افغانستان!

سید صادقم از قم گزارش می دهم و در همان خ ی ب ا ن نیروگاه قدیم هستم
صبح ها که به نانوایی می روم 
از ده نفری که در صف هستند هشت نفرشان از برادران افغانی است !
آنان خیال نمی کنند در ایران هستند ولی بنده که از سال ۶۹ قم هستم خیال می کنم در افغانستان هستم !
چون نان ها آماده تقدیم می شوند آنان کمتر از پنج و شش نان نمی برند !
خدا را شکر چون جناب شاطر مرا می شناسد و می داند تک نانی هستم معمولا مرا بر شش تایی ها مقدم می کند
باور کنید
اگر با چشم خودم نمی دیدم خیال می کردم ترک ها بربری خورند ولی حاضرم قسم بخورم برادران افغانی ما دست ترک زبان‌ها را از این جهت هم از پشت بسته اند 
این را نوشتم تا اگر زمانی با لهجه مردم شریف افغانستان صحبت کردم دریابید که طنزانه یا ... با لهجه افغانی حرف نمی زنم بلکه کمال هم نشینی اثر کرده است.
این را نوشتم تا بگویم از تعداد نان هایی که می بریم روشن می گردد که ماها به کنترل جمعیت مبتلا هستیم ولی عزیزان افغانی به کثرت نسل پای بند هستند.
این را نوشتم تا به عزیزان افغانی بگویم نوش جانتان نان یارانه ای و بنزین مفت و مجانی و ... الهی قدر دان این ایران تحریم زده باشید
و 
این را نوشتم تا اگر روزی قم ایران قمی کاملا افغانی شد خیال نکنید به اشتباهی سر از افعانستان در آورده اید
البته خدا را شکر افغان ها خانواده هایی پر جمعیت دارند و از نژادی مقاوم و
امریکاستیز هستند و شکست دادن روسیه را در پرونده دارند از اینرو اگر ایرانی ها باز کنترل جمعیت را ادامه دهند عزیزان افغانی که مشابه ایرانی ها هستند جبران خواهند کرد😂
https://t.me/seratsadegh