نقدی بر نقد محمدبن عبدالوهاب (در امرولایت)
69 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
یکی از واژه­ هایی که وهابی­ها در مورد علمای شیعه به کار می­ برند،متهم کردن آنها به«دروغگویی»است.یکی از دروغ­های شیعه از منظر وهابیت شبهه ذیل است که به شیخ مفید«ره»اسناد داده­ اند؛درحالی که شیخ مفیداصلا کتابی به نام«روضة الواعظین» نداشته ­اند. از دیگر ویژگی­های وهابیت بغض داشتن نسبت به امام علی(علیه ­السلام) است از اینرو آن امام معصوم را به طغیانگری در زمین متهم کرده ­اند… اگر محور مطالب وهابیت، امامت امام علی(علیه­ السلام)و بحث شیعیان او باشد،نهایت تعصب،تکذیب و تکفیر در گفتار آنها دیده خواهد شد؛از اینرو در همین مطالب محمدبن عبدالوهاب امامت علی(علیه ­السلام) انکار شده است و بدون این که کتاب روضه الواعظین از آن شیخ مفید«ره» باشد مورد نامهری او قرار گرفته است. نقد نظریه وهابیت در قالب نکات ذیل به نقد نظریه محمدبن عبدالوهاب پرداخته خواهد شد: نکته اول: شیخ مفید«ره»کتابی به نام «روضة الواعظین»ندارد.زیرا چهارکتاب به این نام وجود دارند که از نویسندگانی دیگرند: ۱ ـ روضة الواعظین فی أحادیث الائمة الطاهرین،سیدهاشم بن­إسماعیل­کتکانی­بحرانی . ۲ ـ روضة الواعظین فی­شرح الاحادیث الاربعین،مسکین فراهی . ۳ ـ روضة الواعظین وبصیرة المتعظین،ابن فتال نیشابوری است. ۴ ـ روضة الواعظین بالحق الیقین،کتابی است فارسی در مواعظ واحوال ائمه(علیهم­السلام). کتابی را که به شیخ مفید نسبت داده است،همان کتاب احمد بن علی فتال نیشابوری معروف به ابن فارسی است