شهادت در نظام ارزشی اسلام
82 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
در نظام ارزشى اسلام، شهادت معیارى است که ارزشهاى دیگر و اعمال صالح انسان با آن سنجیده مى‏شود و در طبقه‏بندى ارزشها، جایگاه بسى رفیع به آن اختصاص داده شده است. رسول گرامى اسلام (ص) مى فرماید: «فوق کل بر بر حتى یقتل الرجل فى سبیل الله، فاذا قتل