شیشه چه می کند؟
80 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
داشتم به کلاسم می رفتم همراهم از رسیدن پیامکی خبر داد به دل صفحه اش که نگریستم نوشته بود مشکل دارم و تا کنون چند بار قصد خودکشی کرده ام لطفا راهنماییم کن؟! دقایقی بعد تاکسی آمد و خواستم سوار شوم دومین پیامش رسید پیامی که کفر آمیز بود نوشته بود: «خداوند که وجود ندارد آیا بنده ی خدایی هم وجود ندارد جواب مرا بدهد؟! نوشتم مشکلت چیست؟ نوشت: ده ها مشکل دارم. گفتم دو مشکل که بزرگترین مشکلاتت می باشد؟ بگفتا دختری گلرخ بودم و قاری قرآن و اهل نماز. تصادفی بی رحم زیبایی صورتم را هدف قرار داد و از مه رخی افتادم و چشمانم نیز آسیب دیدند و اکنون نیز گریه ای بی اشک دارم. و چون رخم رفت بی خواستگار ماندم. بالاخره خواستگاری آمد و دلپسندم شد اما چه فایده پدر و مادرش بنای مخالفت گذاشتند و منصرفش کردند. دومین مشکلم: برادری دارم و پدری پیر برادر به شیشه معتاد است و زور پدر را دارد او را کتک می زند و جیبش را نیز خالی می کند و اقوام دیگر هم کار آیی ندارند وبی چاره از کنترل او. و من نیز با خدا و نماز و قران قهر کرده ام و گاه به خودکشی می اندیشم....
آدرس اینترنتی