مرگ بر امریکا + دو نکته
60 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت http://www.alef.ir/vdcb9ab5wrhbg8p.uiur.html?20419
زبان : فارسی
چندکشور زورگو جلسه تشکیل دادند تا راه جدا کردن ملت بزرگ ایران را از حق هسته ای­ خود بیابند. راهکار را در تحریم دیدند. مهر تحریم را زدند هنوز جوهر آن خشک نشده بود گرانی در چهره بازار نمودار شد زیرا برخی از مسولین تدابیر لازم را جدی نگرفتند وبعضی از سرمایه داران، تحریم را فرصتی طلایی یافتند و انبارهای احتکار را پر کردند و عده ای از مردم نیز به خرید بیشتر و ذخیره سازی برای نیاز یک سال و چند ماه روی آوردند. از سویی چون توده مردم خباثت ها و جنایت های امریکا و اسرائیل و... را با دیدگان خود دیده بودند ظلم تحریمی آنها را لمس می­ کردند مشت های گره کرده خویش را بر علیه امریکا و اسرائیل و... با نفرت بیشتری به نمایش گذاشتند و هوشیاری بیشتر مسولین و وحدت آنها را خواستار شدند. شهید مطهری«ره» نوشته­ اند: «یکى از موضوعات زنده در تعلیمات اسلامى «زهد» است. ولى مى‏توانیم بگوییم امروز این مفهوم یک شکل مرده‏اى پیدا کرده، یعنى دچار انحراف و تحریف شده است.زهد یعنى انسان به یک زندگى ساده قناعت کند؛ گاندى، این مرد هندو، وقتى مى‏خواهد هند را رهبرى کند، وقتى مى‏ خواهد چهارصد میلیون جمعیت هندوستان را از چنگال استعمار رها کند، چاره‏ اى ندارد جز اینکه راه پیغمبران را پیش بگیرد، یک زندگى ساده براى خودش انتخاب کند، پارچه ساده ‏اى روى دوشش بیندازد و لنگى به کمر بندد و تمام دارایى ‏اش یک بز باشد و بگوید من با همین مى ‏توانم زندگى کنم.