یادی از شهیدعلی نجات سوری «ره»
68 بازدید
محل ارائه: http://www.yadenikan.blogfa.com/
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم در سینه‌ام دوباره غمی جان گرفته است امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است تا لحظه‌ای پیش دلم گور سرد بود اینک به یمن یاد شما جان گرفته است یاد نیکان از این کمترین که چند صباحی درحوزه ی علمیه ی باقرالعلوم(ع) کوهدشت یارو رفیق شهید علی نجات سوری بوده ام نکاتی از فضائل آن شهید طلبیدند.اماچون آن شهید از برترین و بنده از کمترینم به یقین نمی توانم در گستره ای گسترده ی فضائل او را بیان کنم از اینرو به رسم ادب وادای دین نکات ذیل را تقدیم میکنم: خوش رو وخوش خو وخوش گو بودن کوتاه وگویا می توان گفت شهید علی­نجات سوری به زینت خوش خویی وخوش رویی وخوش گویی مزین بود.او از افرادی نبود که لحظه ای بدرخشد ولحظاتی خاموش خاموش گردد لحظه ای خوش اخلاق باشد ودرچمنزار اخلاق قدم بردارد ولحظاتی در کویرشوم بداخلاقی باشد بلکه تا درقید حیات بود اخلاق مداری قاعده وقانون زندگیش بود و گویا سرشتش با خوش خویی وخوشرویی وخوش گویی عجین شده بود. زیرک وبا نشاط بودن شهیدعلی نجات سوری زیرک وباهوش بود و از گفتار وکردارش آینده­ای درخشان نوید داده می­شد.او در کارهایش ثابت قدم بود وچنان با اطمینان به پیش می رفت که گویا قبلا این راهها را تجربه کرده بود واین دومین باری است که بودن در دنیا را تجربه می­کند. آن شهید چنان به رضوان الهی امیدوار بود که گویا بهشت برای او خلق شده بود از اینرو در چهره اوحزنی دیده نمیشد وسیمای نورانیش نشاط وامید به آینده را به نمایش می گذاشت. رشدهمه جانبه از ویژگی های آن شهید رشد همه جانبه بود او در عین حال که به درس ومباحثه اهمیت زیادی می داد برای تهذیب نفس نیز برنامه ها داشت او مطالعه رابرای مطالعه انجام نمی داد بلکه مطالعه را برای یاد گرفتن وبه کار بستن می خواست از اینرو طلبه ای مزین به درس خواندن واخلاق وادب و راز ونیاز و...بود وخیلی از خوبی ها را که سایرخوبان داشتند او همه را در خود جمع کرده بود. رعایت اهم ومهم و نظم در امور
آدرس اینترنتی