نقدهایی بر نقد علی درستکار مجری مشهور تلویزیون ودیگران
61 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
درستکار ضریح قبل از این که نصب شود محترم است ولی متبرک نیست. محمدی : آیا اشکال دارد برای ضریحی که به بیان شما محترم است و به یاد امام حسین(ع) مردم را جمع کرد و توسلاتی پیدا شود؟ دوم این که نکند وقتی هم آن ضریح مقدس در جای خویش نصب شد گفته شود فعلا محترم است نه متبرک چون با جسم نازنین آقا امام حسین (ع) تماس پیدا نکرده است. سوم کاش به سخنان مطهری زمان آیت الله مصباح دام ظله العالی توجه می شد که درجوار همین ضریح فرمودند مصباح یزدی ابراز داشت: از برکت وجود امام حسین(ع) و عنایت آن حضرت این امر به دور نیست که حتی کسانی که به این ضریح نگاه کرده و آن‌را زیارت می‌کنند مورد عنایت و شفاعت قرار بگیرند
آدرس اینترنتی