پاسخ وپرسش (حضرت فاطمه زهرا«س»
116 بازدید
ناشر: آثار نفیس
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب در اصل به پرسش های مطروحه از طرف اهل سنت پرداخته است و جد وجهد شده است از منابع معتبرعامه استفاده شود