تحقیقی در مساله پنجم سعی
84 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این تحقیق بنا به توصیه استاد معظم حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دام ظله العالی)نوشته شده شد وبه دفتر او تحویل داده شد.ومورد محبت ربع سکه ای استاد نیز قرار گرفتم.