حجامت دراحرام (مساله بیستم )
84 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم» متن مساله بیستم درتحریر الوسیله امام خمیینی«ره»:«العشرون إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواک ، و أما إخراجه من بدن غیره کقلع ضرس