پاسخ به یک سوال
88 بازدید
محل نشر: مبلغان شماره 46 سال 82
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرآن کریم می فرماید: «لیس للانسان الا ما سعی » . از طرفی گفته می شود: خیراتی که برای مردگان انجام می شود باعث نجات و ترقی درجه آنان می شود . آیا این مطلب با آیه شریفه و با عدل الهی سازگار است؟