اهمیت تدوین آیین نامه ازدواج
194 بازدید
موضوع: تبلیغ


کسی که می خواهد راننده شود، باید به آموزشگاه رانندگی برود .آیین نامه راهنمایی و رانندگی را بخواند و در امتحان عملی رانندگی نیز قبول گردد ؛ ولی برای افرادی که می خواهند ازدواج کنند و در آینده ای نه چندان دور بچه دار شوند کلاسی و آموزشگاهی برای یاد گرفتن برخی نکات بسیار مهم زندگی در نظر گرفته نمی شود!

برخی ها در امتحان آیین نامه و امتحان عملی راهنمایی و رانندگی بارها رد می شوند و بعد از کلی تمرین کردن قبول می گردند ولی کسی که بخواهد ازدواج کند ،هیچ درسی را لازم ندارد و ظاهرا نیازی به  آیین نامه ی زندگی ندارد!

اما تجربیات جامه می گوید نخواندن و ندانستن  آیین نامه ی  زندگی مردودین فراوانی را (بعد  از ازدواج ) تحویل جامعه می دهد که به برخی از این موارد اشاره خواهد شد:

برخی از مزدوجین  چند صباحی بعد از جشن ازدواجشان با سرعتی باور نکردنی به سمت طلاق می روند!

برخی ها داشتن فرزند را مزاحم زندگی می دانند و با گذشت سالها ثمری ندارند و گاه به کوچکترین بهانه ای که در زندگیشان پیش می آید طلاق را بر با هم بودن ترجیح می دهند!

برخی از پدران و مادران ، دختران 30 ساله ای دارند که ازدواج نکرده اند ! و هنوز هم به فرزندانشان می گویند مهم مدرک است و برای ازدواج فرصت بسیار است!

از شما چه پنهان دختری به استاد قرائتی نامه نوشت خداوند لعنت کند پدر و مادر مرا ! زیرا وقتی پیش دانشگاهی بودم خواستگار داشتم ولی اجازه ازدواج ندادند  و به بهانه ی تحصیل ازدواج و زند گیم را تعطیل کردند ! . اکنون که فوق لیسانس دارم  خواستگار ندارم!

  برخی ها در جوانی به افسردگی مبتلا شده اند و برای این که چند ساعتی در جامعه حاضر شوند ، باید چند قرص ضد افسردگی بخورند!

برخی ها به عروسشان چون یک اسیر نگاه می کنند! و احترام گذاشتن به عروس را باعث پر رویی او می دانند!

برخی ها زندگی را در جمع کردن مادیات خلاصه کرده اند و از مسافرت و تفریح های سالم کمترین خبری در زندگی آنها وجود دارد!

خانمی گفته بود چون چند فرزند دختر دارم  شوهرم ناراحت است و من و شوهرم در دو اتاق جداگانه می خوابیم! 

در برخی از خانواده ها نشاط و شادی یافت نمی شود چون نصیب بچه داشتن آنها فقط در چند دختر خلاصه شده است!آه و افسوس این گروه از افراد با دیدن فرزندان پسر دیگر خانواده ها بیشتر می شود!

و...