نماز را سبک می شمارد چه کنم؟
108 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

پرسش:

شوهرم نماز را سبک می شمارد . برایش مهم نیست نمازش قضا شود ولی با قضا شدن نماز او زندگی برای من جهنم می شود چه کنم تا نمازش را محترم بشمارد؟

جواب:

 وظیفه شما این است در حد امکان تجد و جهد  کنید  نماز  و جایگاه والای آن برای شوهرتان روشن شود.ولی نباید انتظار داشته باشید حتما موفق شوید.اگر موفق نشدید ، جنبه های مثبت دیگر شوهرتان را در نظر بگیرید.

نکته دوم:

شما با عملتان او را به نماز اول وقت تشویق کنید  و سایر احکام واجب را به همین صورت انجام دهید و با عمل به دستورات الهی و اخلاق خوش  او را دعوت به کارهای خوب و انجام وظایف
شرعی کنید.

سوم:

اگر حتی یک روز حرفتان را گوش کرد و نمازش را سر وقت خواند تشویقش کنید .

چهارم:

از هر فرصتی استفاده کنید مثلا ماه محرم که می شود به مناسبت محبوبیت امام حسین(ع) و نماز اول وقتش اشاره ای داشته باشید.

پنجم:

در متون دینی برای دوستان با معرفت جایگاه ارزشمندی در نظر گرفته شده است از اینرو در روایت آمده است کسی که دوستی با معرفت را از دست بدهد گویا شریف ترین عضو بدنش را از دست داده است. از اینرو سعی کنید با خانواده هایی که به نماز اول وقت اهمیت بیشتری می دهند بیشتر در ارتباط باشید.

ششم:

در مقابل دوستان و دیگران او را سرزنش و توبیخ نکنید که ای بسا روی لج بیفتد

هفتم:

به مناسبت های مختلف کتابهای مفید در مورد نماز و عقیدتی و ...به او هدیه بدهید.

راز نماز»، محسن قرائتى
  «راز نماز»، آیت الله شيرازى
  «از ژرفاى نماز» ، آيت‏الله خامنه‏ اى
  «اين است نقش عبادات»، محمد باقر صدر

هشتم:

امر به معروف  و  نهی از منکر ارزشمندند تا جایی که خداوند اجازه داده است .به تعبیر امام خمینی ره ما مامور به وظیفه ایم نه نتیجه. اگر نصیحت و امربه معروف کسی اثر نکرد او در محضر خداوند اجر دارد .با این وصف چرا زندگی شما تبدیل به جهنمی شود؟

با توجه به این که جنابعالی تاکنون به وظیفه ات عمل کرده ای در محضر الهی رو سفیدی و از همین زاویه اجرها خواهی برد.

الهی سالم باشید.