دفاعی از نظام ، ولایت و روحانیت
107 بازدید
موضوع: تبلیغ

گفت وقتی حکومت اسلامی است و در صدر آن ولی فقیه قرار دارد و رئیس جمهور  و قاضی القضات  و شورای نگهبان و... نیز روحانی اند و سایر مدیران و مسولین نیز زیر چتر امر و نهی روحانیت قرار دارند ، باید نسبت به اتفاقات جامعه از محاسن آن گرفته تا معایب حتی نسبت به رئیس هایی  که فتنه گر در آمدند و فساد سه هزار میلیاردی و ... پاسخگوباشید!

گفتم  خانمی گفت شوهرم می گوید حق شرکت در مجالس عزای امام حسین(ع)را نداری ! گفتم چرا؟!

گفت می گوید چون چند فرزند دختر تحویلم داده ای!

گفتم  مگر دختر آوردن جرم است؟!

گفت به همین علت اتاق خوابمان نیز دوتاست!

گفتم لقب  ابوالبنات(بابای دختران) را نثار خاتم رسولان الهی(ص) می کردند و او ازملقب شدن به این لقب کیف می کرد.اگر او فرزندانی پسر داشت و از لقب ابوالبنات آزرده خاطر می شد این سنخ شوهران چه می گفتند و چه می کردند؟! ای برادر! خدا را شکر مه آفرید امیر خسروی لباسی از روحانیت بر تن نداشت و گرنه چه نمی گفتی؟!

گنه کرد دربلخ آهنگری   به شوشتر زدند گردن مسگری

خدا را  شکر برکات و محاسن نظام جمهوری اسلامی بسیار زیاد است .ایرانی که با هر جنگی کوچک و کوچک تر می  شد به برکت همین انقلاب نه تنها کوچک نشد و در دفاع هشت ساله از چهل کشور اسیر گرفتیم  و در پرونده ی  هسته ای هم در مقابل زورگویانی که می خواهستند همه ی پیچ و مهره های  صنعت هسته ای را باز کنند و ایران اسلامی را لیبی قذافی کنند ،سالها تن به مذاکره دادند و برخلاف میلشان انرژی صلح آمیز هسته ای ایران اسلامی را به رسمیت شناختند و شاخ تکبرشان شکسته شد.

برادرم! کمی و یا نمی و یا نگاهی به تاریخ داشته باش .حضرت پیامبر(ص) پیش بینی کرد که گروهی طاغی عمار را شهید خواهند کرد و آن عمار الهی توسط معاویه و معاویه سیرتان به شهادت رسید و چون به معاویه گفته شد پس گروه طاغی شما بودید!

معاویه گفت قاتل عمار علی است نه معاویه! چون علی عمار را به میدان جنگ فرستاد!

امام علی(ع) جواب دادند اگر سخن معاویه درست باشد باید گفته شود قاتل همزه و سایر شهدا نیز پیامبر(ص) است چون آن رسول الهی آنها را به میدان مبارزه فرستاد.

برادرجان!

آیا همه ی کارمندان و منصوبین امام علی(ع) معصوم ،در آزمون عملی قبول شدند؟ در مورد مردودین چه خواهی گفت؟