آیا با فاصله ای؟
157 بازدید
تاریخ ارائه : 5/5/2015 5:30:00 PM
موضوع: تبلیغ

چهل و چند روز با ماه مبارک رمضان فاصله داریم

فقط با آن شهر الهی فاصله نداریم بلکه با آفریننده ی آن ماه نیز فاصله ها داریم

اکنون چون در هر لحظه از نعمت خوردن و آشامیدن بهره مندیم نمی یا کمی قدردان نعمت های خدای سبحانیم

 و چون با او که سرچشمه آرامش است فاصله ها داریم از نا مهری ها نیز بهره ها داریم.

به امید روزی که ماه رمضان بیاید و با خدای بزرگ کمی کمتر فاصله داشته باشیم.