شیطان از آتش است چگونه در آتش می سوزد؟
163 بازدید
تاریخ ارائه : 5/5/2015 4:17:00 PM
موضوع: تبلیغ

شیطان از آتش است چگونه در آتش می سوزد؟

هم‏جنس بودن مانع از عذاب ديدن و تأثير و تأثر نمى‏گردد. ما انسان‏ها نيز از خاك آفريده شده‏ايم، در عين حال اگر خشتى بر پيكرمان فرود آيد از آن آسيب خواهيم ديد. علاوه اين كه حقيقت آتش جهنم براى ما روشن نيست. آنچه مسلم است اين كه اگر بخواهيم آن چيزى كه در آن جا موجود است را به چيزى كه در اين دنيا هست تشبيه كنيم، نزديك‏ترين امر آتش است اما آيا آن آتش هم از هيزم‏هاى چوبى و يا سوخت‏هاى دنيوى برافروخته شود؟ قرآن اين مسأله را نفى مى‏كند. در سوره بقره، آيه 23 مى‏فرمايد: فَاتَّقُوا اَلنَّارَ اَلَّتِى وَقُودُهَا اَلنَّاسُ وَ اَلْحِجارَهُ‏ (2: 24) از آتش بترسيد كه از درون خود انسان‏ها و سنگ‏ها شعله‏ور مى‏شود» و يا در سوره همزه، آيه 6 و 7 مى‏فرمايد: «آتش سوزان پروردگار كه از درون دل‏ها سرچشمه مى‏گيرد و بر قلب‏ها سايه مى‏افكند».