ای دل نرنج
122 بازدید
تاریخ ارائه : 5/4/2015 11:15:00 AM
موضوع: تبلیغ

ای دل من !

 نرنج که  رنجیدن  دلیل ناپختگی است ؛ زیرا ای چه بسا توهین و تحقیری در کار نبوده ،ای بسا توهین و تحقیر بوده ولی عمدی نبوده و حتی  اگر توهین و به قصد آزارت، بوده برای تو  تنبهی است.

ای دل !

در دنیا فاسدانی وجود دارند و با دید فاسد خود تو را می­ نگرند .از فاسدان انتظار نوش نداشته باش که امام علی(ع) فرمودند:

«شخص فاسد و بد طینت چون دیگران را با نفس خود مقایسه می کند ، به هیچ کس حسن ظن نمی­ برد.»ش

 و از دیگران انتظار تمجید و تعریف نداشته باش که بسیاری از افراد خود منتظران تکریم و تعریف و تمجیدند.