مرد زشت و همسری زیبا
110 بازدید
تاریخ ارائه : 5/4/2015 11:14:00 AM
موضوع: تبلیغ

مردى زشت به همسر زیبایش  گفت : من و تو هر دو قطعا به بهشت مى رويم .

زن با تعجب پرسيد: چطور؟

شوهر گفت : چون تو صورت زشت مرا مى بينى و صبر مى كنى ، و من نيز رخسار زيباى تو را مى بينم و شكر مى كنم . و جايگاه شاكران و صابران بهشت است.

و شخصی گفت می خواهم زنم را طلاق بدهم . گفتم چرا ؟گفت زیبا تر از او یافته ام! گفتم بچه داری ؟گفت دو تا !

   این کجا و ان کجا؟!

     و می توان گفت در پرتو معنویت هرتلخی  و سختی و نامهریی  قابل تحمل خواهد بود.