غم های غمناکان
108 بازدید
تاریخ ارائه : 4/30/2015 12:30:00 PM
موضوع: تبلیغ

غم های غمناکان

خدای دانا فرمود انسان در رنج آفریده شده است ؛ و چون  گفته شد یا رسول الله ، خداوند  چه چیزی را نیافریده است؟ فرمود راحتی خالص .

آری یا رسول الله در این دنیا، هرگز راحتی خالصی دیده نشد .  

دنیا پر ازغمناکان است  و چون بناست راحتی خالصی یافت نشود ، هر بشری در هر سن و سالی و  با هر رنگ و نژادی و در هر قاره ای  از غم نصیبی دارد.

با این که میلیاردها بنی آدم آمدند و رفتند و احدی از هرجهت  راحت روان نبود، با این حال بسیاری از مردم  زندگی بدون رنج را طلب می کنند!

در این دنیا  غم نان و نام  و... موج می زند و گاه نیز نمی از حزن سرای آخرت  دیده می شود  ولی آه و ناله ی آخرتی به حدی کم است که در میان حزن و اندوهای دنیایی  دیده نمی شود!

علاوه بر این که نعمت امنیت  وسلامتی فراموش شده است ، برخی با درآمدی  ده تا پانزده میلیون تومان در ماه ، می گویند این انقلاب نفسمان را گرفته است!

آن یکی که به حدی خورده و چاق شده بود و سرشار از قند و چربی و در مرز انفجار بود می گفت : می گویند سه ماه دیگر تحریم ها برداشته می شود، تا سه ماه دیگر ما از گرسنگی می میریم !

آن یکی می گفت کارخانه کود شیمیایی و ... دارم و کمتر از پنجاه هزارتومان به هر فقیر نمی دهم .ولی آهش جانگدازتر از همه بود و می گفت  دوستان من در دبی هستند. ایران جای زندگی نیست !

آیا شنیده اید قصه و قضیه آن کسی که سواری زیر پایش دویست میلیونی است و از قطع یارانه 45هزارتومانی  دولتیان را گله باران کرد؟!

آن یکی که  ساختمان لواسانی داشت و ماشین ...و کت و شلوار اتو کشیده پوشیده بود و میوه های شاهانه را میل می فرمود ، ناسپاسانه می گفت دیدید این انقلاب آخوندها ما را به چه سرنوشتی مبتلا کرد!

چه بگویم نسبت به کسی که سالی یک بار بیشتر طعم برنج را نمی چشید و خوردن میوه را به خواب هم نمی دید اکنون که به سن بازنشستگی رسیده است ، با داشتن همه چیز داغدار این است که چرا دولتی شده است و  در بازار آزاد شغلی پول آور انتخاب نکرده است؟ چرا در لویزان تهران ساختمان ندارد!

چه بگویم نسبت به کسی که دو بچه داشت و  نگاه به نامحرم کردن ، قانون زندگیش بود، در عین حال  می گفت  چون زیباتر از زنم یافته ام ، برآنم زنم را طلاق دهم !

گروهی از بی کاری می نالند.عده ای از بازاری که خوابیده و گویا قصد بیدار شدن ندارد رنگ پریده شده اند.

برخی ها از کمی حقوق می نالند و بعضی می گویند غم نان و نامی نداریم  ناله ی و رخ زرد ما از فقر نیست و از فرق است.

برخی می گویند با وجود این همه جوان بی کار چرا ادارت پر از پیرمردان است؟

با وجود این همه نیروی کار چرا برخی از سازمان ها و ادرات ،نیروهای باز نشسته را دوباره و گاه چند باره سرکاری می کنند؟!

  کجا رفت آن برادر برادر گفتن ها؟

کجا رفت آن چشم طمع نداشتن به حقوق ها؟

کجا رفت یک رنگی و صفا و نبودن باندبازی بعضی ها؟

آن یکی می گفت شما آخوندها چه غمی دارید ؟  حکومت از آن شماست  و خوش به حالید راستی  روحانی (ریس جمهور) که به قم آمد یکی چند میلیون به جیب زدید؟! با این حال چرا سفید موی شده ای ؟!

و فامیلی آمد و گفت به ضمانتت نیازمندم فیش حقوقت را بیاور تا من به مرادم برسم و چون گفتم طلبه که فیش حقوقی ندارد قهر کرد و رفت ! او گفت مگر می شود آخوندها  فیش حقوق نداشته باشند؟!

خدایا این طلاب علوم دینی چه کنند اگر مثل معلم های ارجمند تجمع کنند(که هر گز چنین نخواهند کرد) و از کمی  شهریه  بنالند همگان خواهند گفت شما دیگه چرا؟!

 اگر با  شهریه کم  بسازند  و لب بدوزند و سرشار از بدهی زندگی کنند باز نیش و کنایه باران می شوند و  حسود ها می گویند بالشهای زیر سر  شماها پر از پول است!

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل

شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد

ای کاش و هزاران کاش  افرادی  را می دیدم که از ترس سختی عبور از پل صراط و گرفتاری های آخرتش دل درد می گرفتند، شاید  چشمان گرفتار من هم ، با دیدن دردمندان  آخرت ، آخرتی می شد .

یا رسول الله دنیا زندان مومن است و زندان مومن نرده هایش از جنس نیش و کنایه و غم ستم دیدگان  و ناعدالتی در امورات و غیبت امام زمان(عج) و ...است.به امید روزی آن صاحب الامر (عج) رخ بنماید و عدالتی در گستره جهان به نمایش بگذارد .

دیگران را هم غم هست به دل
غم من لیک غمی غمناک است