انرژی هسته ای چرا؟
344 بازدید
تاریخ ارائه : 4/20/2015 10:17:00 AM
موضوع: تبلیغ

به نام خداوندی که همه زورگویان در مقابلش ذلیلند

انرژی هسته ای چرا؟

جهان را دهکده جهانی می گویند و گفتار معاندین ایران اسلامی در صداوسیما و سایت ها به وفور یافت می شود .در مورد انرژی هسته ای کشور عزیزمان گفتند کشورهای کره شمالی و لیبی به سمت تاسیسات هسته ای رفتند با کره شمالی مدار کردیم و در نتیجه کره ای هسته ای تحویل گرفتیم اما با لیبی مذاکره کردیم و با دادن برخی وعده های تو خالی تاسیسات آنها را در کشتی قرار دادیم و از لیبی خارج کردیم و ایران باید به لیبیی دیگر تبدیل شود!

برای این که ایران را لیبی کنند ناوهای جنگی را آوردند و در اطرافمان قتل و خونریزی راه انداختند وهمه گزینه ها را روی میز قرار دادند و دهها نقشه کشیدند و هزاران بارتهدید کردند و به ترور دانشمندان هسته ای روی آوردند ولی باز ملت ایران اسلامی را قدرتمندتر و با پیشرفت بیشتر دیدند .

سالها مقاومت کردیم و شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست را سر دادیم و گزینه های روی میز امریکا را به تمسخر گرفتیم تا این که امریکا و دیگر زورگویان و ظالمان عالم به تحریممان روی آوردند و مستانه گفتند همین تحریم ها باعث خواهد شد ایرانیان به خیابان ها بریزند و با دست خودشان انقلاب نوپا را کفن کنند و پرچم جمهوری اسلامی به زیر خواهند کشید!

سالها تحریم کردند مردم تورم را دیدند ولی به یاد شعب ابی طالب افتادند و نه تنها از انقلاب اسلامی فاصله ای نگرفتند بلکه در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری امریکاستیزتر از گذشته شدند و کار به جایی رسید اوباما گفت همه جناح های ایران انرژی هسته ای را حق مسلم خود می دانند. برنامه هسته ای به غرور ملی ایرانیها تبدیل شده است و ایرانی ها که سالها در برابر عراق دفاع کرده اند هرگز از این مساله ملی گذشت نخواهند کرد.

او گفت  آرزوی من اوباما  این است همه ی پیچ و مهره های انرژی هسته ای ایران اسلامی را باز کنم ولی باید اعتراف کنم این آرزو هرگز برآورده نخواهد شد.

اکنون که معاندان کشور عزیزمان  ذلیلانه به مذاکرات هسته ای روی آورده اند و همه ی زورگویان در یک طرف میز و ایران اسلامی با عزت و افتخار در سوی دیگری قرار گرفته است و مردم جهان ایران و ملت آن را مردمی مقاوم و حق محور می دانند برخی از روشنفکرنماها می گویند:

«انرژی هسته‎ای به ضرر ما بوده است چرا اینقدر اصرار بر ادامه این فناوری داریم!؟»

و برخی می گویند: «از «چاه هسته‌ای» آبی برای ایران در نمی‌آید!»

علاوه بر این که انرژی هسته ای فایده های بسیاری دارد که بر احدی پوشیده نیست ، با این دفاع جانانه ایرانیان (از حق هسته ای خود) دیگر هیچ کشور ظالمی خواهان تعطیل شدن دیگر صنایع نظامی کشورمان نخواهد شد .

راستی اگر انرژی هسته ای این همه بی فایده است چرا 5+1این همه به ایران فشار آوردند؟ چرا نقشه ی ترور دانشمندان  هسته ای ما را کشیدند و برخی ها را به شهادت رساندند؟ چرا همین کشورهای غربی این همه تاسیسات هسته ای دارند؟ چرا آرزوی اوباما برچیده شدن تاسیسات هسته ای ایران است؟!