اسلا م چه می گوید ما چه می کنیم؟!
139 بازدید
تاریخ ارائه : 2/23/2015 10:10:00 AM
موضوع: تبلیغ

اسلا م چه می گوید و ما چه  می کنیم؟!

اسلام می فرماید:

1-دختر رحمت است ما طرفدار پسر بودن نوزادیم. به پیامبر ابوابنات می گفتند کیف می کرد ولی ماها ...

2- دختر  نصف پسر ارث می برد و ما نمی دهیم!

3- کسی می میرد فرشتگان الهی می گویند چی فرستاده است و ما می گوییم چه جا گذاشته است؟

4_ آرزوی پیامبر(ص) این بود یک شب داشته باشد و یک نداشته باشد ، تا دردل آن شبی که داشت خدا را شکر کند و در شبی که نداشت از خداوند نیازش را طلب کند و اتصال همیشگی با خداوند متعال داشته باشد  و ما اگر چند شب نداشته باشیم  ناسپاسیمان اوج می گیرد و  از اتصال با او کیف نمی کنیم !

5- اسلام می گوید علم بالاتر از مال است  و ما علم را قربانی مال می کنیم!

6-امام سجاد(ع) فرمودند خدایا اگر بناست در آخرت یا دنیایم نقصی قرار دهی همه ی آن  کمبودی را در دنیایم قرار بده و ما می گوییم در آخرت!

7- اسلام می گوید مهم عمل است و ما می گوییم دلت پاک باشد!

8- اسلام از مدارا کردن با همدیگر می گوید  و ما از قهر بودن با همدیگر!

9- اسلام می گوید کمک کردن به خانم در امور خانواده باعث می شود نام شوهر در لیست شهدا ثبت شود و ما می گوییم عجب زن ذلیل است!

10- پیامبر می فرماید یک حکمت را اگر گوش کنید ثوابش بیش از یک سال عبادت است و ما فرار از سخنرانی را دوست داریم!

11- اسلام دادن وجوهات را باعث برکت و زیادی اموال می داند و ما کمی اموال!

12-اسلام می گوید سینه زنی مستحب و نماز واجب و ماییم و سینه زنی و نذری , و بی خیال نماز صبح ها !

13- اسلام می گوید  دختر 9ساله و پسر 15 ساله بالغند و در سن ازدواج و ما می گوییم دانشگاه مهم است و مدرک و سن ازدواج 30 سال و سی چند سال !

14-اسلام می گوید در مسائل اقتصادی به پایین دستت نگاه کن تا آرامشت حفظ شود و ما به بالا دستمان.

15_ امام حسین(ع) شمر را هم  نصیحت  می کرد شاید بر گردد و ما گاهی ...!

16- اسلام حرام خوری را چون طهارت گرفتن با ادرار می داند و ما ...!

17اسلام پر خوری و معده را خانه امراض می داند و ماییم پرخوری!

18 – اسلام از شکر گزاری و قناعت می گوید و ما از حرص و ناشکری و...!

19- پیامبر(ص) همه ی خوشبختی های عالم را در این می داند که عمر طولانی  و در ره خدا صرف شود و ما همه ی خوشبختی ها را در ثروت و پست و مقام و ...

20 اسلام می گوید نعمتی که شکرش را به جا نیاوری چون خطایی است که بخشیده نشده است و ماییم صدها نعمت شکر گزاری نشده و طلب دهها نعمت دیگر از خدا !

21-پیامبر فرمود عالمی اگر از قبرستانی عبور کند خداوند به احترام او چهل شبانه روز را از همه ی اهل قبرستان بر می دارد و ما ییم آوردن مداح و ... به قبرستان ها و  بی خیال عالم ها !

22- اسلام مرگ ناگهانی را از بدترین مرگها می داند و ما طلب سکته ایم و ...

23_ اسلام عید را روزی می داند که در آن گناهی انجام نشود و ما عید را در آجیل و شیرینی خوردن و ...

24-اسلام می گوید اگر کسی صدای مسلمانی را بشنود و به فریادش نرسد مسلمان نیست و برخی می گویند چرا پول نفت را فلسطین و لبنان و ...می دهید!