رفیق مایه دار دارم
71 بازدید
تاریخ ارائه : 10/12/2014 11:25:00 AM
موضوع: تبلیغ

محمد مهر نژاد فرمود:

«من بودم و شهریه طلبگی قصد ازدواج داشتم ولی پدرم به خاطر شرایط مالی مخالف بود.

گفتم نگران نباش باباجون یه رفیق صمیمی مایه دار دارم او گفت حالا که طلبه شدی اصلا غصه پول را نخور .

خوشحال شد و گفت کدوم دوستت ؟

گفتم خدا !

گفت شوخیت گرفته ؟

گفتم نه ! یعنی شما خدارو به اندازه یه رفیق صمیمی مایه دار هم قبول ندارین ؟

رسول خدا(ص) فرمودند :«من طلب العلم تکفل الله له رزقه ؛هرکس دنبال علم برود خداوند رزق او را به عهده می گیرد.»

منبع : دوهفته نامه  فرهنگی عهد شماره 26