بدترین مال
103 بازدید
تاریخ ارائه : 9/28/2014 11:22:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

در پارک طرق مشهد بودم نماز صبحم را  دست و پا شکسته تقدیم خداوند متعال کردم . چون با خواب بعد از نماز رابطه ای ندارم به فکر پیدا کردن کاری افتادم تا به خیل بیکاران جامعه اضافه نشوم .

خردم گفت یا صادق گوشیت از بی نیرویی خاموش شده است و در چادر به سر می بری نه خانه، در این چادرها از  برق خبری نیست برخیز شاید ایستگاه شارژ موبایلی را بیابی که در مسافرت بی همراه اول بودن ، عین تنهایی است .

لباس دومم(لباس شخصی) پوشیدم از تک در چادر نو و صد و پانزده هزارتومانیم بیرون رفتم  و رفتم و رفتم تا این که چشمانم با ایستگاه شارژی آشنا شد که دو نفر دیگر گوشی به برق منتظر سیر شدن باطری های گوشیشان بودند. سلامی کردم و من نیز سومین متقاضی شارژ شدم .

باب گفتگو را باز کردم تا در پارک طرق نیز  از جنس تبلیغ یادگاریی به جا بگذارم . از فرهنگ جامعه گفتیم و از مشکلات برخی ها .و روایات مربوطه.

آن منتظر شارژ گفت یکی از دوستانم به پمپ بنزین رفت و در صف سیر کردن باک بنزین ماشینش  راننده ماشین جلویی که وسیله ای شاسی بلند بود، نازل را برداشت و در باکش گذاشت و با بی مبالاتی زمین را نیز بنزینی کرد .

دیگری گفت جناب بنزین سرمایه ی ملی است چرا دقت لازم را به خرج نمی دهی ؟

و او گفت به تو  ربطی ندارد پول دارم و می ریزم و نازل را رو به جدول گرفت و پنجاه لیتر دیگر بنزین را به هدر داد و با کهکشانی از غرور و مستی  بسته ای پول در آورد و تحویل پمپ چی داد! همگان کار او را زشت شمردند و او مستانه جایگاه را ترک کرد و مصداقی برای سخن امام علی(ع) شد که فرمود:

«شَرُّ الْاَمْوالِ ما اکْتَسَبَ الْمَذامَّ؛ » بدترین مال آن است که سبب نکوهش صاحبش شود

و چه زیبا فرمودند امیر مؤمنان علی (ع) که "بر عاقل است  خود را از مستی ثروت، مستی قدرت، مستی علم، مستی مدح و مستی جوانی نگه دارد زیرا برای هریک از این ها بوی پلیدی است که عقل را می زداید و وقار را کاهش می دهد." (کتاب حدیثی غرر الحکم- صفحه 66 )

اسراف پنجاه لیتری بنزین باعث می شود مستی آن اسرافگر شدت پیدا کند و زمینه تعطیلی بیشتر عقل را فراهم کند.آیت الله جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیاه می فرماید : همان گونه که شرابخواری عامل مستی و زوال عقل و تعطیلی نیروهای ادراکی آدمی است، گناه نیز باعث مستی شدیدتری است که عقل را معزول و انسان را از ادراک سالم محروم می کند، از این رو نه تنها شراب، بلکه هر مسکری حرام است.

 راه رهایی از سرمستی، توجه انسان به این واقعیت است که هیچ یک از عوامل سرمستی پایدار نبوده بلکه ممکن است با کوچک ترین حادثه ای از انسان گرفته شود.

حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است

کس ندانست که آخر به چه حالت برود

چه بسیار افراد ثروتمندی که به یک باره ثروت خویش را از دست دادند و چه عالمانی که به سبب یک بیماری یا عواملی دیگر آموخته های خود را از یاد بردند. حتی گاهی انسان بدون ابتلا به بیماری، دانسته های خویش را از یاد می برد. ایا شایسته است که انسان عاقل به خاطر چند اصطلاح علمی بد مستی نماید؟

راه حل شما برای مستان ثروت و این نوع قضایا چیست؟

1- خاموشی چون جواب ...خاموشی است .

2- اسراف است و حرام و وظیفه ی من تذکر دادن بود .

3- ترک امر به معروف و نهی از منکر

4-نیروی انتظامی و دادگاه باید رسیدگی کند

5-

و شاید جواب برخی از دولتیان این باشد : « بنزین باید گران شود ، یارانه  همه را هم باید قطع کرد و ماشین را نیز  باید خیلی خیلی گران کرد و دیر تحویل داد.