چرا غیبت بدتر از زناست؟
226 بازدید
تاریخ ارائه : 6/11/2014 11:39:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

گناهان زبان ، هم بزرگ و ويرانگر است ، هم راحت و كم خرج ! و چه زشت ، اينكه انسان از طريق زبان ، مفت و ارزان جهنمى شود و مهارى بر گفته هاى دوزخ آفرين خويش نتواند بزند. (غيبت )، يكى از اين گناهان است ، و (تهمت )، سيّئه اى ديگر. رسول خدا (ص ) هشدار مى دهد:

(اى ابوذر!...

از غيبت بپرهيز، همانا غيبت ، شديدتر از (زنا) ست .ابوذر(با تعجب پرسيد) چرا بدتر، اى رسول خدا؟

حضرت فرمود: چونكه زناكار، از معصيت خويش توبه مى كند و روى به درگاه خدا مى آورد، خداى بخشنده هم توّاب و آمرزنده است ؛ ولى ... غيبت ، آمرزيده نمى شود، مگر آن كه فرد غيبت شده ببخشايد.

ناى حكمت مواعظ حضرت رسول (ص) به ابوذر غفارى