«تا کجا بی‌غیرت دین زیستن؟
62 بازدید
تاریخ ارائه : 5/27/2014 10:19:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

علامه اقبال لاهوری:

تا کجا بی‌غیرت دین زیستن؟

 ای مسلمان مردن است این زیستن!

  مرد حق باز آفریند خویش را

جز به نور حق نبیند خویش را

  بر عیار مصطفی خود را زند

تا جهان دیگری پیدا کند.