برترین طبیب
78 بازدید
تاریخ ارائه : 5/26/2014 4:51:00 PM
موضوع: ادیان و مذاهب

امیر المومنین علی علیه السلام درباره پیامبر و همت والای او در راه تبلیغ اسلام می فرماید :  

طبیب دوار بطبه قد احکم مراهمه ، و احمی مواسمه ، یضع ذلک حیث الحاجة الیه ، من قلوب عمی و آذان صم ، والسنة یکم ، متتبع بدوائه مواضع الغفله ، و مواطن الحیرة .

طبیبی بود که با طبابتش در گردش بود،  مرهم های خود را استوار می داشت ، و داغ های خود را به جا می نهاد و هر جا که نیاز بود به کارش می بست . با دارو هایش جایگاه های غفلت و موارد سرگردانی ( مردم ) را می جست.

« دوّار بطبّه» دو معنا می تواند داشته باشد، یکی این که طبیب دلسوز، طب خود را بین بیماران می گرداند. یعنی خود سراغ بیماران می آید. حتی اگر آنها به  او مراجعه نکنند، طبیب با طبّ خود برای مداوای آنها اقدام می کند. معنای  دیگر این که طب خود را در میان بیماری های مختلف می گرداند. یعنی طب او  نسبت به انواع بیماری ها جریان پیدا می کند و هر نوع بیماری را مداوا می کند. این طبیب، مرهم های خود را آماده کرده است و برای جایی که مرهم کارساز نباشد، مواسم  خود را مهیا نموده است.

بنابراین، پیامبر صلی اللّه علیه و آله، طبیبی هستند که همه‌ی ابزار طبابت  خود را – هم برای بیماری های جسمی و هم امراض روحی – آماده کرده اند. دل  های کور، گوش های ناشنوا و زبان های لال را شفا داده و افراد سرگردان و غافل را از غفلت و سرگشتگی نجات می بخشند.

ابن ابی الحدید درباره طبیب دوار می گوید : پیامبر طبیبی در گردش است؛ برای این که طبیب در گردش دارای تجربه بیشتر است، و منظور از در گردش بودن این است که به سراغ بیمار می رود؛ چرا که صالحان و خوبان دنبال بیماری های جان و دل می گردند و معالجه اش می کنند. می گویند حضرت عیسی را در خانه فردی بدکار و فاجر دیدند و تعجب کردند، از او پرسیدند ای پیامبر خدا شما و این جا بعید به نظر می رسد، فرمود: طبیب به سراغ بیمار می رود. ابن ابی الحدید،شرح ‏نهج ‏البلاغة، ج 7، ص 184.

خداوند برای ما یک طبیب فرستاده است برای چه کسی طبیب می فرستند؟ برای مریض. ادبیات ما مشحون از این نگاه طبیبانه دین است که دین یک طب است ،یک بیمارستان است برای خوب شدن ما و اولیاء خد ا طبیب هستند فقط فرق آنها با طبیب های مادی این است که آنها در مطب خود نشسته اند و ما به آنها مراجعه می کنیم ولی اولیاء خدا خود به ما مراجعه می کنند و هرچه هم برای ما خوب است به ما می دهند .

شما وقتی می روید رستوران گارسون منوی غذا را مقابل شما میگذارد هرچه می خواهید من برای شما بیاورم و اصلا هم فکر نمی کند که غذایی که شما خواسته اید خیلی چرب است . او می گوید هرچه شما دوست داریم من بیاورم. اما دکتر نمیگوید چه چیزی دل شما می خواهد.

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : ای بندگان خدا شما همانند بیمارانید و خداوند مانند طبیب مصلحت مریض در این است که به دستورات طبیب عمل نماید نه آنکه به چیزی که خود می پسندد اظهار تمایل کند پس تسلیم اوامر و دستورات الهی شوید تا به گروه نجات یافتگان بپیوندید و به خیر و سعادت دست بیابید.    مجموعه ورام جلد 2 صفحه 117

بیمار عاقل ، کسی است که طبق دستور پزشک عمل کند ، یعنی دکتر می گوید آقا این شربت را شما روزی سه قاشق مربا خوری بعد از غذا بخور، می گوید می شود من سه روز نخورم بعد از سه روز یک ملاقه بخورم ؟ آیا این به نظر شما اثر می گذارد ، آری اما اثر منفی می گذارد . به ما می گویند نماز صبح را باید به این صورت بخوانید ، من یک هفته نمی خوانم بعد می گویم انشاء اله مکه می روم و آنجا غذای آن را بجا می آورم . خانم های جوان گاهی حجاب و پوشش را رعایت نمی کنند ، می گویند انشاءاله پیر شدیم بعد دوتا چادر سرمان می کنیم و دوتا روسری ، اتفاقا قرآن دقیقا برعکس می گوید که خانم های مسن و سالخورده اگر روسری هم نداشته باشند اشکالی ندارد چرا که آدم به آنها که نگاه می کند بیاد مادر بزرگ خود می افتد و گاهی هم بیاد چیزهای دیگر.

به قول مولوی:


نگفتمت مرو آنجا که مبتلات کنند؟


که سخت دست درازند، بسته پات کنند؟


نگفتمت که بدان سوی دام در دامست؟

چو در فتادی در دام کی رهات کنند؟