نی که آن الله تو لبیک ماست
450 بازدید
تاریخ ارائه : 5/15/2014 7:25:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

قرآن اين مطلب را به اين تعبير مي گويد : " « الا بذكر الله تطمئن القلوب بدانيد فقطو فقط دلها با يك چيز از اضطراب و دلهره و ناراحتي ، آرام مي گيرد ، اين درد بشر به وسيله يك چيز است كه آرامش پيدا مي كند و آن ، ياد حق و انس با ذات پروردگار است . عرفا بيشتر روي اين درد تكيه كرده اند و ديگر به درد ديگري توجه ندارند و يا بگوئيم كمتر توجه دارند .

تمثيل مولوي

داستاني را مولوي ذكر مي كند كه البته تمثيل است . مي گويد مردي بود كه هميشه با خداي خودش راز و نياز مي كرد و داد " الله ، الله " داشت . يك وقت شيطان بر او ظاهر شد و او را وسوسه كرد و كاري كرد كه اين مرد براي هميشه خاموش شد . به او گفت : اي مرد ! اين همه كه تو " الله ، الله " مي گويي و سحرها با اين سوز و درد خدا را مي خواني ، آخر يك دفعه هم شد كه تو لبيك بشنوي ؟ تو اگر به در هر خانه اي رفته بودي و اين همه فرياد كرده بودي ، [ لااقل ] يك دفعه در جواب تو " لبيك " مي گفتند . اين مرد به نظرش آمد كه اين حرف ، منطقي است . دهانش بسته شد و ديگر " الله ، الله " نگفت . در عالم رؤيا هاتفي به او گفت : چرا مناجات خدا را ترك كردي ؟ گفت : من مي بينم اين همه كه دارم مناجات مي كنم و با اين همه درد و سوزي كه دارم ، يك بار هم نشد در جواب ، به من لبيك گفته شود . هاتف به او گفت : ولي من مأمورم از طرف خدا جواب را به تو بگويم : " آن الله تولبيك ماست " .

ني كه آن الله تو لبيك ماست

آن نياز و سوز و دردت ، پيك ماست

تو نمي داني كه همين درد و سوزي كه ما در دل تو قرار داديم و همين عشق و شوقي كه در دل تو قرار داديم ، خودش لبيك ماست . چرا علي ( ع ) در دعاي كميل مي فرمايد : " « اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء » " خدايا آن گناهاني كه سبب مي شود دعا كردن من حبس شود و درد دعا كردن و مناجات كردن از من گرفته شود ، بيامرز . اين است كه مي گويند دعا براي انسان ، هم مطلوب است و هم وسيله ، يعني دعا هميشه براي استجابت نيست ، اگر استجابت هم نشود ، استجابت شده است . دعا خودش مطلوب است .انسان کامل استاد شهید مطهری ص 80