متکبر از منظر امام صادق (ع)
69 بازدید
تاریخ ارائه : 5/14/2014 8:04:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

امام صادق(ع) فرمود: هركس خود را بهتر از ديگران ببيند متكبر است. خيلي حديث عجيبي است. هركس خودش را بهتر از ديگران بداند متكبر است.

ما كه نمي‌دانيم چه كسي بهتر است. بله اين ساعت من بهتر از شما هستم، شايد فردا شما بهتر از من باشي. امام صادق(ع) وقتي حديث را گفت، يك عده تعجب كردند كه آقا ما خودمان را بهتر از ديگران مي‌دانيم، بالاخره ما نماز مي‌خوانيم و او نمي‌خواند بالاخره ما حجابمان چنين است او چنان و. . . بالاخره يكي درآمدش حلال است و يكي حرام است. يعني چه كه هيچكس خود را بهتر از ديگري نداند. حتما يك تحصيل كرده، خود را از يك بي سواد بالاتر مي‌داند. اين كلام يعني چه؟ هركس خود را بهتر بداند متكبر است. اين حديث خيلي زور دارد.

امام صادق(ع) فرمود: الان تو بهتري، فردا آدم نمي‌داند كه چه جور مي‌شود؟ بعد امام صادق(ع) قصه گفت. (قصه امام قصه قرآن است) فرمود: ساحرها طرفدار فرعون بودند، صبح ساعت 8 آمدند در دربار فرعون. به آنها گفت كه مي‌خواهم با سحر و جادو آبروي موسي(ع) را ببريد. اگر هم اين كار را كرديد، يك سكه به شما مي‌دهم «إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبينَ»(اعراف/113) خودشان گفتند: آيا اجري به ما مي‌دهي، گفت: بله! اجرتان مي‌دهم «قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبينَ»(اعراف/114) اصلا طرح ترافيك به شما مي‌دهم كه هر جا كه مي‌خواهيد بياييد. شما از مقربين درگاه مي‌شوييد. ساعت 8 اينها آمده بودند كه آبروي موسي(ع) را بريزيد.

35/8 كه معجزه را ديدند، گفتند حق با موسي(ع) است. مرگ بر فرعون. يعني 8 طرفدار فرعون بودند و 30/8 طرفدار موسي شدند. و آدمي كه در عرض نيم ساعت 180 درجه عوض مي‌شود. جرات نمي‌كند كه بگويد كه من از او بهتر هستم، شايد شما امروز حزب اللهي هستي و فردا اولين طاغوتي شدي؟ آدم زود عوض مي‌شود، اينهمه قرآن مي‌گويد: «آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا»(نساء/137) مومن است سپس كافر مي‌شود «ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ»(بقره/83)، «ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ»(بقره/51) خداپرست‌ها، گوساله پرست شدند، جادوگرها مومن شدند. بنابراين كسي نبايد خودش را بهتر بداند. به پدر و مادرها سفارش شده است كه بچه هايتان را لوس بار نياوريد و در اين زمينه روايت نيز داريم.