دو نکته در مورد تسبیحات اربعه
523 بازدید
تاریخ ارائه : 1/29/2014 8:53:00 AM
موضوع: تبلیغ

چرا تسبیحات اربعه در نماز آهسته خوانده می شود ولی در بعضی رکعات نماز حمد وسوره باید بلند خوانده شود؟

. 1)همانگونه که خواندن نماز امری تعبدی است کیفیت و چگونگی خواندن آن هم امری تعبدی است و مواردی که با استناد به روایات و یا با تامل در لطایف عبادات گفته می شود بیان کننده دلیل تمام آن نیست

. 2)در مورد سر آهسته خواندن ذکر تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم می توان به این مطلب اشاره کرد که : نماز از مجموعه اذکار تشکیل شده است که نوعی عبودیت و معاشقه با ذات خداوند متعال است و اصل در آن این است که به صورت پنهانی باشد تا از شائبه ریا به دور باشد ضمن آنکه زمینه تفکر با ذکر آهسته فراهم تر خواهد بود. همین نکات به گونه لطیفی در آیه 205 سوره مبارکه اعراف تذکر داده شده است: (وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فی‏ نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ وَ لا تَکُنْ مِنَ الْغافِلینَ ؛ پروردگارت را در دل خود، از روى تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان، یاد کن و از غافلان مباش!) آیه شریفه ضمن دعوت به ذکر آرام وآهسته در آخر آیه متذکر می شود که این نحو ذکر باعث می شود که جز غافلین نباشیم .

3 چون تسبیحات اربعه از جانب پیامبر(ص) واجب شده خواندن آن باید آهسته باشد تا تفاوت بین فرض الله و فرض الرسول باشد.

4- دیگر آنکه جهر و اخفات در نمازها متوجه ساختن انسان به حالات آشکار و حالات پنهان است و این که چه در نهان و چه در آشکار باید توجه به خدا داشت.

حضرت امام صادق علیه السلام نسبت فضیلت بین ذکر آرام و ذکر بلند را مانند صدقه پنهانی نسبت به صدقه آشکارا می دانند . چرا که صدقه پنهانی به خاطر آنکه از شائبه ریا و غرور دورتر است بسیار پسندیده تر از صدقه آشکار است

سرّ تسبیحات اربعه

در رکعات سوم و چهارم نماز می توان به جای حمد تسبیحات اربعه را خواند که سرّ چهارگانه بودن این تکبیرات چهار ضلعی بودن کعبه و بیت المعمور و عرش الهی است ؛ 2 به عبارت دیگر حقیقت عینی و خارجی که این تسبیحات به آن اشاره دارند ، یک موجود واقعی و عینی در عالم برتر به نام بیت المعمور است که چهار وجه دارد و هر قسمت از این تسبیحات به یکی از آن وجوه اشاره می کنند .