تذکر امام علی(ع) به عایشه و زبیر
66 بازدید
تاریخ ارائه : 12/26/2013 9:56:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

از روايات به خوبى استفاده مى‏ شود كه امير مؤمنان على (ع) اصرار زيادى داشت كه در ميدان «جمل» جنگى صورت نگيرد و خون مسلمين بر صفحه آن ريخته نشود.

در فاصله ميان نماز صبح تا ظهر، پيوسته آنها را دعوت به صلح و اصلاح و بازگشت به پيمان و بيعت مى‏ كرد. و خطاب به «عايشه» كرد و فرمود: «خداوند در قرآن مجيد، تو (و ساير همسران پيامبر را) دستور داده است كه در خانه ‏هايتان بمانيد (و آلت دست اين و آن نشويد) تقواى الهى پيشه كن و به خانه ‏ات باز گرد و فرمان خدا را اطاعت كن‏

به «زبير» فرمود: «آيا به خاطر دارى كه روزى در مدينه من و تو با هم بوديم و تو با من سخن مى ‏گفتى و تبسّمى بر لب داشتى، پيامبر از تو پرسيد آيا على را دوست دارى تو گفتى چگونه او را دوست نداشته باشم در حالى كه ميان من و او، هم خويشاوندى و هم محبّت الهى است در حدّى كه در باره ديگرى نيست در اين جا پيامبر (ص) فرمود: تو در آينده با او پيكار خواهى كرد، در حالى كه ظالم هستى تو گفتى پناه مى‏برم به خدا از چنين كارى»