هاشم مرقال که بود ؟
95 بازدید
تاریخ ارائه : 12/24/2013 9:24:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

«هاشم» فرزند «عتبه» بود و با اين كه پدرش از دشمنان سرسخت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله محسوب مى‏ شد، خودش مسلمانى بسيار پرشور و باافتخار بود و از ياران بر جسته پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امير مؤمنان عليه السّلام محسوب مى‏ شد و اين سخن از او است كه به امير مؤمنان على عليه السّلام مى‏ گفت: «به خدا سوگند دوست ندارم كه تمام آنچه روى زمين است و آنچه زير آسمان قرار دارد، ملك من باشد و در برابر آن يكى از دشمنان تو را دوست داشته باشم، يا يكى از دوستان تو را دشمن» او در جنگ «صفّين» در ركاب على عليه السّلام بود، و آرزو داشت در راه خدا و در برابر امير مؤمنان عليه السّلام شربت شهادت بنوشد و بسيار شجاعانه جنگيد و از آنجا كه در امر جهاد سرعت به خرج مى‏ داد او را «مرقال» گفتند (زيرا «مرقال» به معناى سريع و پرتحرّك است) و سرانجام به آرزوى خود رسيد و پس از جنگ نمايانى در ميدان صفّين شهيد شد و لشكريان على عليه السّلام و خود آن حضرت، از شهادت او اندوهگين شدند. پيام ‏امام ‏شرح ‏تازه‏ و جامعى ‏برنهج ‏البلاغه ص 130