سن محمدبن ابی ابکردر هنگام شهادت
50 بازدید
تاریخ ارائه : 12/24/2013 9:18:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

«محمّد بن ابى ‏بكر» فرزند خليفه اوّل و مادرش «اسماء بنت عميس» است كه نخست، همسر «جعفر بن ابى طالب» شد و بعد به ازدواج «ابوبكر» درآمد و بعد از «ابوبكر» افتخار همسرى «على عليه السّلام» را پيدا كرد و چون «محمّد» در آن زمان كوچك بود، در دامان «على عليه السّلام» و در سايه او پرورش يافت و پرتوى از خلق و خوى آن امام بزرگوار، در وجودش انعكاس يافت.او در «حجّةالوداع» (سال دهم هجرى) تولّد يافت و در «مصر» در حالى كه 28 سال بيشتر از عمرش نمى‏ گذشت، شربت شهادت نوشيد و از ياران خاصّ «على عليه السّلام» و عاشقان مكتبش بود، بعضى او را از مقرّبان آن حضرت و بعضى او را از «حواريّين» آن حضرت مى ‏شمردند. اين تعبيرات نشانه نهايت نزديكى او به مكتب اميرمؤمنان على عليه السّلام است‏. پيام ‏امام ‏شرح ‏تازه‏ وجامعى ‏برنهج‏البلاغه،آیت الله مکارم شیرازی ،ج 3،ص 131