شیعه فرقه ناجیه
69 بازدید
تاریخ ارائه : 12/12/2013 7:53:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

طبق حدیث متواتر 73 فرقه ، جز یک فرقه،بقیه وارد جهنم می شوند.حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند:ألا إنّ مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك بدانید که مثل اهل بیت من همچون سفینه ی نوح است که هرکس برآن سوار شود نجات می یابد و هرکس تخلف کند هلاک می شود .و نیز فرمودند :لا ينبغی أن أذهب إلا وأنت خليفتی فی كل مؤمن من بعدی شایسته نیست که من بروم جز اینکه تو ای علی! خلیفه ی من در حق تمام مومنین بعد از من باشی.[1] و نیز فرمودند:علی ولي كل مؤمن من بعدي علی ولی امر تمام مومنین بعد از من است.[2] همچنین فرمودند:علی اولی الناس بکم بعدی و نیز فرمودند:أَنَّهُ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ، وَسَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ.[3]

[1].المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی - ج 4 ص 228-229 ح 4652 با تصحیح حاکم و ذهبی.
ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم للألبانی - ج 2 ص 337 ح 1188 ألبانی این حدیث را حسن دانسته است.

[2]السلسلة الأحادیث الصحیحة للألبانی- ج 5 ص 222 ح 2223

[3]معرفة الصحابة ابونعیم - حرف الألف - من اسمه أنس - ح 3642 با سند صحیح ص325