آیا من کنت مولاه صراحت درامامت دارد؟
90 بازدید
تاریخ ارائه : 12/12/2013 7:34:00 AM
موضوع: ادیان و مذاهب

ذهبی از استوانه‌های علمی أهل سنت است،از ابوحامد غزالی در کتاب السر العالمین،نقل می‌کند:از ایشان سوال کردند که آیا «من کنت مولاه فعلی مولاه» صراحت در امامت و حقانیت علی (علیه السلام)دارد یا خیر؟ گفت: بله. گفتند: آیا خود خلیفه دوم اولین نفری نبود که در روز غدیر گفت «بخ بخ لک یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مومن و مومنة». گفت: بله. گفتند که این در حقیقت تسلیم و رضایت است به دستور پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت به خلافت امیرالمؤمنین (علیه السلام.ثم بعد ذلک غلب علیه الهوی. حبا للریاسه ... فحملهم علی الخلاف. فنبذوه وراء ظهورهم و اشتری به ثمنا قلیلا، فبئس ما یشترون. بعد ازاین قضیه، هوا و هوس بر خلیفه دوم غلبه کرد. بخاطر رسیدن به ریاست ... این هواپرستی و ریاست طلبی، آنها را وادار بر مخالفت دستور پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) کرد. سخنان پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را پشت سر انداختند و به اندک چیزی (ریاست چند روزه دنیا) فروختندچه معامله بدی کردند.

آقای ذهبی در باره جناب غزالی می‌گوید:إن الرجل من بحور العلم آقای غزالی، دریای علم است.
دلیل باقی ماندن آقا امیرالمومنین علی(ع)در کنار غاصبین در خطبه شقشقیه نهج البلاغه که 25سال خار درچشم و استخوان در گلو و... وکتب اهل بدعت آمده است وهیچ روابط خوبی اقا با خلفای غاصب شما طبق کتب شما نداشته است.[1]

[1]سر العالمين وكشف ما في الدارين للغزالی، ج 1 ، ص 4 مجموعة الرسائل امام غزالی - ص 483 و حرف ذهبی در :سیر اعلام النبلاء - ج 19 ص 328