شفاعت اهل بیت در حق الناس
565 بازدید
تاریخ ارائه : 12/7/2013 10:20:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

روایات متعددی در مورد معنای شفاعت اهل بیت نسبت به حق الناس وجود دارد . شفاعت در صورتی مستلزم ظلم است که بدون دلیل اهل بیت فرد گنهکاری را نجات دهند . اگر صرفاً اینگونه بود نشانه ای از ظلم و تبعیض وجود داشت . اما قطعاً اینگونه نیست در روایتی در کتاب کافی آمده است که امام باقر (ع) با یکی از اصحاب خود در مسجد الحرام نشسته بودند . امام باقر (ع) به صحابه فرمودند: این افرادی که می بینی برگشت آنها به سوی ما بوده و حساب آنها با ما است . سپس فرمودند : اگر گناهی بین خود و خدای خود داشته باشند ، ما بطور اکید از خدا می خواهیم که آنها را ببخشد . خدا در این مسئله جواب ما را می دهد . اما در مورد گناهانی که بین خود با همداشته اند و ظلم به کسی کرده اند ، ما به سراغ صاحبان حق می رویم واز آنها درخواست می کنیم که از حق خود بگذرند . به آنها می گوییم که  در عوض این کار خدا چیزهایی به شما می دهد و ما شما را دعا می کنیم . حق صاحبان حق زیر پا گذاشته نمی شود بلکه اهل بیت از آنها درخواست می کنند . بنابراین به این معنا نیست که اهل بیت دست فردی را که ظلم کرده می گیرند و به بهشت می برند و صاحب حق نادیده گرفته می شود.عالی