مواظب دل سادات هم باش و گرنه ...
86 بازدید
تاریخ ارائه : 11/30/2013 11:29:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

. در روایتی از امیرالمونین (ع) است که چهار گروه هستند که من در روز قیامت شفاعت آنها را می کنم .
 اول -   کسی که به فرزندان من احترام بگذارد.
 دوم – کسی که نیازهای آنها را برآورده کند .
سوم – کسی که  در مورد کارهایی که   فرزندان من به مشکل برخورد می کنند سعی و تلاش کند .
  چهارم – کسی که با قلب و زبان محب آنها باشد .
 مرحوم آیت الله نخودکی اصفهانی می فرمایند : من به هرجا که رسیدم با سه چیز رسیدم :
اول - احترام به سادات و فرزندان اهل بیت ،
 دوم - نماز اول وقت ،
سوم - رزق حلال.
مرحوم آیت الله تهرانی  حدود بیست سال پیش از دنیا رفتند . او از پیشگامان خدمت و احترام به سادات بودند
. روزی هنگام پاسخ دادن به  یکی از شاگردان خود یک مقدار صدای خود را بلند کردند . بعد از درس، به شاگرد خود که از سادات بود گفتند که من باید دست شما را ببوسم ، چرا که صدای من بر فرزند زهرا (س) بلند شد  . یکی از شاگردان ایشان می گوید من دو ساعت وقت ایشان را گرفتم و ایشان ایستاده پاسخ سوالات من را دادند . برای این کار من خیلی خجالت    کشیدم  وگفتم من را حلال کنید . ایشان گفتند مزاحمتی نبود اما چون اصرار می کنی من یک تقاضایی از شما دارم . روز قیامت وقتی که من را احیاناً به سمت جهنم می برند ، شفاعت من را نزد مادر خود زهرا(س) بکن.(استادعالی)