فرزند درجه یک و درجه سوم
74 بازدید
تاریخ ارائه : 11/28/2013 1:36:00 PM
موضوع: تبلیغ

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : البنات حسنات ، والبنون نعمة ، والحسنات يثاب عليها ، والنعمة يسأل عنها

دخترحسنه است وپسر نعمت است حسنه مساوی با بردن ثواب است ونعمت بازخواست وپرسش وپاسخ دارد.

اما لایه هایی از جامعه فرزند پسر را استاندارد و درجه یک می پندارند و دختر را جنس چینی و فرزند درجه سه می شمارند از اینرو اکنون دیده می شود گاه مادر دختران را سرزنش می کنند که چرا محصولت همه دختر شده است و...؟!!

عجب این مادر ماهها چند کیلو را با خودش حمل کرده است چه شب وروزها که نتوانسته است راحت بخوابد و راحت زندگی کند و چه احتیاط ها کرده است که حملش را سالم تحویل دهد.شیرش داده و تر و خشکش کرده است و...او پول شیری نگرفته است و منتی هم نگذاشته است و اکنون این شوهرنامرد لب را به اعتراض باز می کند که چرا جنس دخترت نوزاد است؟!!

ای بابای محترم برو قرآن را بخوان که به صراحت فرموده اندخداوند به هرکسی بخواهدفرزند می دهد و به هرکس بخواهد نمی دهد به هرکسی بخواهد فرزند پسر می دهد وبه هرکس نیز بخواهد فرزند دختر می خواهد.لطفا به رضای الهی راضی باش.

دیدم و می شنوم گاه در محضر دختران،بابابی آنها لب به اعتراض می گشاید و می گوید هر کدام از شما باعث گرفتاری ها خواهید بود و...؟!! این بابای نادان نمی داند بهترین انسان روی کره زمین از ابتدا تا انتها رسول الله(ص) بوده است و از القاب او«ابوالبنات»بوده است .پدر دخترها بودن برای او خوشایند بود و تبسم را بر چهره او می نشاند .چه شده است برخی ها را اگر به آنها گفته شود بابای دخترها از آن تلقی فحش و ناسزابودن بودن را دریافت می کنند؟!!

خدایا اگرآن رسول اعظمت 12 پسر می داشت و دختری نمی داشت برخی از این باباها به خانم و دخترانشان چه می گفتند؟!!

درود بر استاد بزرگوار قرائتی خوش گو وخوش خو که فرمودند خداوند برایم سه فرزند دختر مقدر کرد و هرگز نخواهم گفت خدایا فرزند پسر می خواهم.