شیشه چه می کند؟!
58 بازدید
تاریخ ارائه : 12/19/2013 9:14:00 AM
موضوع: تبلیغ

داشتم به کلاسم می رفتم همراهم از رسیدن پیامکی خبر داد به دل صفحه اش که نگریستم نوشته بود مشکل دارم و تا کنون چند بار قصد خودکشی کرده ام لطفا راهنماییم کن؟!

دقایقی بعد تاکسی آمد وخواستم سوار شوم دومین پیامش رسید پیامی که کفر آمیز بود نوشته بود:«خداوند که وجود ندارد آیا بنده ی خدایی هم وجود ندارد جواب مرا بدهد؟!!

نوشتم مشکلت چیست؟

نوشت:دهها مشکل دارم.

گفتم دو مشکل که  بزرگتر ین مشکلاتت می باشد؟

بگفتا دختری گلرخ بودم و قاری قرآن و اهل نماز. تصادفی بی رحم زیبایی صورتم را هدف قرار داد و از مه رخی افتادم و چشمانم نیز آسیب دیدند و اکنون نیز گریه ای بی اشک دارم. و چون رخم رفت بی خواستگار  ماندم.بالاخره خواستگاری آمد و دلپسندم شد اما چه فایده پدر و مادرش بنای مخالفت گذاشتند و منصرفش کردند.

دومین مشکلم : برادری دارم و پدری پیر برادر به شیشه معتاد است و زور پدر را دارد او را کتک می زند و جیبش را نیز خالی می کند و اقوام دیگر هم  کار آیی ندارند  وبی چاره از کنترل او.ومن نیز با خدا ونماز وقران قهر کرده ام و گاه به خودکشی می اندیشم.

نوشتم دنیا آرامگاه و قرارگاه نیست پلی برای عبور است. در مسیر عبور نیز امتحان شدن حتمی است.احدی بی امتحان رد نخواهد شد وشما نیز در کلاس امتحانی.از این که خواستگارت رفت نگران نباش که ای بسا بر گردد و ای بسا مورد پسند  بهتر از او قرار بگیری.حتی اگر برای همیشه هم بدون خواستگار ماندی دل به رضای خداوند دانا ،توانا ، حکیم   و عادل بسپار که کهکشانی از اجر خواهی برد.

برادر شیشه ای پدر آزارت  نیز  به استقبال مرگش رفته است و اگر توفیق بر گشت و  توبه پیدا نکند به یقین  مرگ خیلی مهلتش نخواهد داد.

لطفا مشکلات بندگان خاص خدا را نیز فراموش نکن آیا مومنین و مومنات با امتحان شدن دست به خودکشی زده اند؟!وسوسه شیطان مردود شدن در امتحانات است آن پلید جد و جهد می کند «امید»را از انسان ها بگیرد چرا که اگر امید را از مادر شیر دهی هم بگیرند به بچه شیرخوارش نیز شیر نخواهد داد(پیامبر اکرم ص)

در ضمن اگر خود کشی کنی در  امانت الهی که جسمت است خیانت کرده ای و خیانت در امانت سزایش سنگین است.