آرزوی پیامبر(ص)
55 بازدید
تاریخ ارائه : 11/28/2013 8:34:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

مرحوم علامه طباطبایی«ره» درکتاب سنن النبی نقل کرده اند:

که آرزوی حضرت رسول اکرم(ص) این بود که یک شب داشته باشد و یک شب نداشته باشد تا در دل آن شبی که داشت دستان مبارکش به آستان الهی دراز شود و بفرماید خدار ا شکر که دارم و در آن شبی که نداشت به خدایش بگوید خدایا بفرست بیاید وبه رزق تو نیازمندم.

بنابراین :

آرزوی آن رسول الهی در اتصال همیشگی با خداوند متعال بوده است.به نظر  خواننده گلرخ چند درصد جامعه به این آرزو می اندیشند؟یا در تب این آرزو می سوزند؟اگر درصدشان کم است چرا و راهکار شما چیست؟

کاش نویسنده نیز گاه گاهی آرزویش رنگ الهی  محمدی(ص) می گرفت   ای کاش.