گر امام نبود زنی بی گناه رجم می شد؟!
99 بازدید
تاریخ ارائه : 11/17/2013 7:38:00 PM
موضوع: ادیان و مذاهب

(طبق نص علمای اهل سنت. جناب عمر بن خطاب دستور به رجم زنی میدهد که فرزندش را در۶ماهگی از حاملگیش به دنیا آورده است . جناب عمر بن خطاب دستور به رجم زن میدهد(البته گروهی این روایت را در مورد رجم مجنونه داسنته اند) علی بن ابیطالب در بین راه آنانرا میبیند و به عمر تذکرخود که کلام تو با آیات قران مخالف است سپس عمر چنین می گوید:(همانا اگر علی نبود. عمر هلاک میشد.)ینابیع المودة لذوی القربى – القندوزی – ج ۲ – ص ۱۷۲

الاستیعاب – ابن عبد البر – ج ۳ – ص ۱۱۰۳شرح نهج البلاغة – ابن أبی الحدید – ج ۱ – ص ۱۸نظم درر السمطین – الزرندی الحنفی – ص ۱۳۰