گر زنها هم نبودند عمر هلاک شده بود؟؟؟!!
422 بازدید
تاریخ ارائه : 11/17/2013 5:40:00 PM
موضوع: ادیان و مذاهب

مى‏ گويند وقتى كه ابوبكر مرد، خاندان او و از جمله عايشه- كه دختر ابوبكر و همسر پيغمبر بود- گريه و شيون مى ‏كردند. صداى شيون كه از خانه ابوبكر بلند شد، عمر پيغام داد كه به اين زنها بگوييد ساكت شوند. ساكت نشدند. دومرتبه پيغام داد بگوييد ساكت شوند، اگرنه با تازيانه ادبشان مى ‏كنم. هى پيغام پشت سر پيغام. به عايشه گفتند عمر دارد تهديد مى ‏كند و مى ‏گويد گريه نكنيد.

گفت: پسر خطّاب را بگوييد بيايد تا ببينم چه مى ‏گويد. عمر به احترام عايشه آمد. عايشه گفت: چه مى ‏گويى كه پشت سر هم پيغام مى ‏دهى؟ گفت: من از پيغمبر شنيدم كه اگر كسى بميرد و كسانش برايش بگريند، هرچه اينها بگريند او معذّب مى‏ شود، گريه‏ هاى اينها عذاب است براى او. عايشه گفت: تو نفهميده ‏اى، اشتباه كرده ‏اى، قضيه چيز ديگرى است، من مى ‏دانم قضيه چيست: يك وقت مرد يهودى خبيثى مرده بود و كسانش داشتند براى او گريه مى ‏كردند؛ پيغمبر فرمود در حالى كه اينها مى ‏گريند او دارد عذاب مى‏ شود. نگفت گريه اينها سبب عذاب اوست بلكه گفت اينها دارند برايش مى‏ گريند ولى نمى ‏دانند كه او دارد عذاب مى ‏شود. اين چه ربطى دارد به اين مسأله؟! بعلاوه، اگر گريه كردن بر ميّت حرام باشد، ما گناه مى‏ كنيم، چرا خدا يك بى ‏گناه را عذاب كند؟! او چه گناهى دارد كه ما گريه كنيم و خدا او را عذاب كند؟! عمر گفت: عجب! اين طور بوده مطلب؟! عايشه گفت: بله اين طور بوده. عمر گفت: اگر زنها نبودند عمر هلاك شده بود.مجموعه ‏آثاراستادشهيدمطهرى ج‏4 ص 718