چرا نسایی (نویسنده یکی از صحاح سته) مورد ضرب و شتم قرار گرفت؟
62 بازدید
تاریخ ارائه : 11/1/2013 11:27:00 PM
موضوع: تاریخ و سیره

ابوعبد الرحمن احمد بن على بن شعيب نسائى است. اين مرد نيز در طلب حديث مسافرتها كرده است. در خلال مسافرت كه به شام رسيد مردم آنجا را از على عليه السلام منحرف ديد، لهذا كتاب خصائص را در فضائل على عليه السلام و اهل بيت نوشت. در اين كتاب بيشتر، از احمد بن حنبل روايت كرده است. عادتش اين بود كه يك روزدرميان روزه مى ‏گرفت‏ مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرىج‏14 ص 411    

نسايي که متولد سال 215 هجري قمري است، محبت ويژه اي نسبت به اهل بيت داشته است. به همين خاطر کتابي را با نام «خصايص امير المومنين علي بن ابي طالب» در مورد فضايل امير مومنان نوشت. او در مورد علت نگارش اين کتاب مي گويد: «وقتي وارد شام شدم، مردم آن سامان را منحرف از علي يافتم، از اين رو به نگارش اين کتاب روي آوردم تا باعث هدايت آنان شود.» سير اعلام النبلاء، ج 14، ص 129

شاميان که کينه امام علي عليه السلام را در دل مي پروراندند و از جمله دشمنان اصلي و اصيل امير مومنان به حساب مي آمدند، چنين کتابي را برنتابيدند و پس از نگارش آن از نسايي خواستند تا حداقل کتابي را در فضايل و ويژگي هاي معاويه نيز بنگارد. پاسخ نسايي در برابر اين درخواست نابجا چنان دندان شکن بود که مقدمات مرگ او را فراهم کرد.

وي در پاسخ چنين گفت: چه بنويسم درباره کسي که پيامبر خدا او را نفرين کرد و درباره اش فرمود: خداوند شکمش را سير نکند

آنان با شنيدن اين سخن، او را مورد هجوم قرار دادند و پس از ضرب و شتم فراوان از مسجد و در نهايت از شهر بيرون کردند. او که پيرمردي ضعيف بود و به خاطر اين ضرب و شتم مجروح و عليل هم شده بود، به مکه رفت و در آنجا از دنيا رفت و ميان صفا و مروه مدفون شد. تهذيب التهذيب، ج1، ص 33