لاینظر اللّه الى صورکم و اموالکم و لکن الى قلوبکم و اعمالکم
69 بازدید
تاریخ ارائه : 10/29/2013 12:48:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

رسول اكرم صلى  الله  عليه  و  آله«يا أَباذَرٍّ؛ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ :

لاینظر اللّه الى صورکم و اموالکم و لکن الى قلوبکم و اعمالکمخداوند به صورت ها و اموال نمى‏ نگرد ولى به دل ها و اعمال می نگرد. امالى طوسى، ج1، ص536، ح1162

 . آیت الله مصباح یزدی دام ظله العالی فرمودند:

يكى از دوستان نقل مى‌كرد: در دوران طلبگى براى تبليغ به يكى از شهرهاى اطراف تهران رفتيم. در آنجا روحانى محترمى بود كه مردم او را خوب مى‌شناختند و از نفوذ بالايى برخوردار بود. ما را به يكى از روستاهاى اطراف آن شهر فرستادند. چون در امر تبليغ تجربه‌اى نداشتيم و تازه به تبليغ رفته بوديم، در آن دهه منبرمان مقبول مردم نيفتاد و

استقبالى از ما نشد و در آخر پول مختصرى به ما دادند. پس از پايان تبليغات ما و ساير مبلغان براى خداحافظى نزد همان روحانى رفتيم. آن روحانى با كمال فروتنى و تواضع از ما پذيرايى كرد و بعد از صحبت‌هايى كه رد و بدل شد، با شوخى به ما گفت: دوستان بياييد چشمهايمان را ببنديم و هر چه در اين دهه به دست آورده‌ايم روى هم بگذاريم و سپس به نحو مساوى بين خود تقسيم كنيم! معلوم بود آن آقا، چون روحانى سرشناس شهر بود و منبرش نيز گيرا بود، پول زيادى در اختيار داشت. او چون مى‌دانست پول چندانى نصيب ما نگشته است و نمى‌خواست به شكلى به ما كمك كند كه شخصيت ما خرد گردد، با شوخى از ما چنان تقاضايى كرد. ما نيز از ته دل خوشحال شديم و چون با شوخى آن درخواست را كرده بود، به ما برنخورد. و بالاخره چشمهايمان را بستيم و پولها را روى هم ريختيم، بعد كه پولها بين افراد تقسيم شد، ديديم چند برابر پولى كه خودمان داشتيم، به هر يك از ما رسيده است! بله بودند و هستند كسانى كه انگيزه‌هاى مادى در آنها ضعيف است و يا با چنين كارهايى سعى مى‌كنند آن انگيزه‌ها را ضعيف كنند.آیت الله مصباح یزدی کتاب ره توشه ص372درس 39