ویژگیی که پدر بشر را در آورده آست؟
270 بازدید
تاریخ ارائه : 10/28/2013 12:49:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

مى ‏گویند شخصى مریض بود. هرکس مى ‏گفت فلان طبیب براى این شخص خوب است. در این اثناء یکى از حاضرین گفت: من طبیبى را سراغ دارم که از تمام اطبایى که در عمرم دیده ‏ام بهتر است. گفتند: چطور؟ گفت:

یک وقتى شخصى مدتها بود به مرضى مبتلا بود. تمام اطباى درجه اول آمدند کمیسیون تشکیل دادند، نسخه‏ ها دادند، نسخه‏ ها را عوض کردند و مریض خوب نشد. البته گاهى پیشروى بسیار مختصرى پیدا مى‏ کرد. شخصى دکتر فلان را معرفى کرد. رفتند او را آوردند. همینکه او آمد با یک شهامت بى ‏نظیر، اول حرفى که زد این بود که تمام اطبا نفهمیده ‏اند، همه اشتباه کرده اند و مزخرف گفته ‏اند. معطل نکرد، گفت فوراً مریض را به یک بیمارستان ببرید، باید روى او عمل جراحى بشود. با یک جرأتى فوراً او را به مریض خانه برد و خوابانید. اصلًا یک ساعت طول نکشید که شکم این مریض را باز کرد و جراحى کرد. در همین جا دیگر سکوت کرد. پس از چند لحظه ‏اى یکى از اهل مجلس پرسید: خوب، حالا حال مریض چطور شد؟ فت: هیچى، مریض مرد. گفتند: پس تمام این حرفها و این تعریفها براى این است که آن مریض مرد؟! معلوم شد این شخص بیچاره آنچنان تحت تأثیر آن طبیب واقع شده است و آنچنان در نشئه فرو رفته که به نتیجه کارش فکر نمى‏ کند؛ دائماً مى ‏گوید آنها آمدند و نسخه دادند و رفتند، ولى این آمد با قاطعیت تمام کار کرد و رفت.دنیاى امروز نمى ‏پسندد دست دزد را ببرند، پس چه کرده است؟!.غرض این جهت است که یکى از چیزهایى که یک مسلمان نباید تحت تأثیر آن قرار بگیرد، موضوع «پسند» است.

على علیه السلام فرمود:لاتَسْتَوْحِشوا فى طَریقِ الْهُدى‏ لِقِلَّةِ اهْلِهِ‏ اگر راه حق را پیدا کردید، از اینکه در اقلیت هستید هرگز وحشت نکنید، یعنى شخصیت داشته باشید. اکثر، همین بى ‏شخصیتى، پدر افراد بشر را درآورده است. همین که ملتى خودشان را در اقلیت دیدند و دیدند اکثریت یک پسندى دارند، کارى را انجام مى ‏دهند. به خودش جرأت نمى ‏دهد که ممکن است اکثریت اشتباه کرده باشد و اقلیت اشتباه نکرده باشد.

مجموعه ‏آثاراستادشهیدمطهرى، ج‏21، ص133 -134