چرا باید از مجتهد زنده تقلید کرد؟
87 بازدید
تاریخ ارائه : 10/28/2013 12:46:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

پرهيز از افراط و تفريط و گرايش به اعتدال‏ در هر كارى خالى از دشوارى نيست.گويى هميشه راه اعتدال‏ يك خط باريك است كه اندك بى ‏توجهى موجب خروج از آن است. اينكه در آثار دينى وارد شده كه «صراط» از «مو» باريكتر است اشاره به همين نكته است كه رعايت اعتدال‏ در هر كارى سخت و دشوار است.بديهى است كه مشكلات جامعه بشرى نو مى‏ شود و مشكلات نو راه حل نو مى‏ خواهد. «الحوادث الواقعه» چيزى جز پديده‏ هاى نوظهور نيست كه حل آنها بر عهده حاملان معارف اسلامى است.سرّ ضرورت وجود مجتهد در هر دوره و ضرورت تقليد و رجوع به مجتهد زنده همين است، و الّا در يك سلسله مسائل استاندارد شده ميان تقليد از زنده و مرده فرقى نيست. اگر مجتهدى به مسائل و مشكلات روز توجه نكند، او را بايد در صف مردگان به شمار آورد. افراط و تفريط در همين جا پيدا مى ‏شود.مجموعه‏ آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏24، ص87-88