سروها تاکی خود نمایی میکنند و مردها تاکی چشم چرانی؟
67 بازدید
تاریخ ارائه : 10/29/2013 12:50:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

رسول خدا صلی الله علیه و آله در این باره فرمود: «ایاکم و فضول النظر؛ فإنه یبذر الهوی، و یولد الغفلةاز نگاه های زیادی بپرهیزید؛ زیرا که آن تخم هوس می پراکند و غفلت می زاید. بحار الانوار، ج 72، ص29،199

ونیز فرمودند «لیس فی البدن شیءٌ أقلّ شکراً من العین، فلا تعطوها سؤلها فتشغلکم عن ذکرالله عز و جل».در بدن عضوی کم سپاس تر از چشم نیست. پس، خواهش آن را بر آورده نسازید که شما را از یاد خدای عزّوجلّ باز می دارد. خصال، ص 629، 10.

هر كسى در وجدان خود مى‏ داند كه دو خصيصه يكى در مرد و يكى در زن وجود دارد. در زن علاقه شديد به تبرّج و خودآرايى و خودنمايى، و در مرد هوس چشم چرانى و نظربازى. به قول مجله توفيق: اينكه شعرا زن را به «سرو» تشبيه كرده ‏اند نه از جهت اعتدال‏ قامت است بلكه از اين جهت است كه زن مانند سرو تابستان و زمستان ندارد، زمستان و تابستان برهنه و عريان بيرون مى ‏آيد و از آسيب سرما باكش نيست.

ويل دورانت در مورد صفت خودنمايى زنان و خصيصه چشم چرانى مردان،مى‏ نويسد:

«در ميان اعمال انسانى عجيب ‏تر از اين نيست كه مردان پيرانه سر به دنبال زنان بيفتند و زنان تا دم گور آماده معشوق شدن و محبوب بودن باشند. در رفتار انسانى امرى پايدارتر و ثابت‏ تر از نگاه مردان به زنان نيست. ببين اين جانور مكّار چگونه مراقب شكار خويش است در حالى كه خود را به خواندن روزنامه مشغول داشته است. گوش به گفتارش فرادار و ببين كه چگونه درباره صيد جاودانى اوست. خيال و تصورش را در نظر آر كه چگونه پروانه وار به دور شمع مى‏چرخد، چرا؟ اين امرچگونه صورت مى‏ گيرد؟

مجموعه‏ آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏19، ص558 - 559