ازحکمیت بیزارم
64 بازدید
تاریخ ارائه : 3/6/2013 11:57:00 AM
موضوع: ادیان و مذاهب

سوید بن غفله گوید: در زمان خلافت عثمان با ابوموسى اشعرى در کنار فرات بودیم که ابوموسى گفت : از رسول خدا شنیدم که میفرمود: بنى اسرائیل گرفتار تفرقه و اختلاف شدند، دو نفر را براى حکمیت انتخاب نمودند که خود حکمین گمراه شده و مردم را گمراه نمودند، کار امت من نیز بدانجا خواهد کشید که دو نفر را به حکمیت برگزینند، ولى آن دو گمراه شده مردم را گمراه میکنند. سوید گوید: به ابوموسى گفتم : مبادا تو یکى از آن دو حکم باشى ، ابوموسى با شنیدن این سخن پیراهن خود را از تنش بیرون آورد و گفت : من از حکمیت بیزارم ، و فکر آنرا از سرم بیرون میکنم همچنانکه از این پیراهن بیزارم و از تن خود بیرون کردم .شرح نهج البلاغه ج 13 ص 315.