جایگاه نیکی به فرزندان
47 بازدید
تاریخ ارائه : 3/2/2013 11:59:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

امام صادق عليه السلام فرمود: نيكى به فرزندان همانند نيكى به والدين است . الكافى ، ج 6، ص 50.