پاسخ عبرت انگیز انوشیروان
61 بازدید
تاریخ ارائه : 2/28/2013 9:04:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی


شخصى نزد انوشیروان (شاه معروف ساسانى )آمد و گفت : ((مژده باد به تو که خداوند فلان دشمن تو را از میان برداشت و هلاک کرد.))

انوشیروان به او گفت : ((اگر خدا او را از میان برد، آیا مرا باقى مى گذارد؟))

اگر بمرد عدو  جاى شادمانى نیست

که زندگانى ما نیز جاودانى نیست

 

حکایتهاى گلستان سعدى به قلم روان .نویسنده : محمد محمدى اشتهاردى