نفرین پدر تیزتر از شمشیر
63 بازدید
تاریخ ارائه : 1/29/2013 8:09:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

حضرت پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود:ایاکم و دعوة الوالد فانها اءحد من السیف از نفرین پدر بپرهیزید که آن از شمشیر تیزتر و برنده تر است . (وسائل الشیعة ، ج 7، ص 128.) حقوق متقابل والدین و فرزندان نویسنده : عبدالکریم پاک نیا